FAQs Complain Problems

सबैला नगरपालिका भित्र रहेका क्वारनटाईन व्यवस्थापनमा मिति २०७६/१२/१४ देखी २०७७/०१/०६ गते सम्म भएको खर्चको विवरण ।